Ventilation

ventilation

Vi utför alla typer av entreprenader inom ventilation. Vi är lyhörda för vad kunden vill ha
och arbetar alltid i nära dialog med alla inblandade aktörer. Med början på idéstadiet
arbetar vi fram en energioptimerad och kostnadseffektiv totallösning, helt anpassad
efter kundens behov. Genom att komma in tidigt i byggprocessen kan vi också med
vårt stora kunnande bidra med rådgivning och fungera som ett bollplank i valet
av systemlösningar.

Vårt mål är att i samarbete med kunden skapa en bra inomhusmiljö med hänsyn till
bygg- och driftskostnader, miljö- och energimål. Redan vid installation kan du påverka
livslängden och behovet av underhåll av din anläggning.

Vi arbetar med nyproduktion, ROT-projekt och reparationsarbeten hos såväl offentliga-
och privata förvaltare som bygg- och industriföretag samt privatpersoner.

Vi erbjuder:
  • Kalkyler och kostnadsförslag
  • Projektering
  • Olika totallösningar (el, bygg, vvs, styr- och reglerutrustning)
  • Utförande
  • Injustering och igångkörning
  • OVK samt andra myndighetsbesiktningar
  • Egen tillverkning

Leverantörer

Referenser

Kommer snart